Hyppää sisältöön

Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen vahvistamisesta

10.9.2021 13.18
Tiedote

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n palveluita käyttäville sähkömarkkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n tiedonvaihtosopimuksen ehdoista ennen niiden vahvistamista, kuuleminen on avoinna 30.9.2021 saakka.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavankantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujenehdot.

Fingrid Datahub Oy on 30.8.2021 virastoon saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen liitteineen, koskien sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehtoja.

Muulla verkonhaltijalla tarkoitetaan näissä ehdoissa verkonhaltijaa, jolla ei ole hallinnassaan jakeluverkkoa, mutta jonka sähköverkossa on yhteinen rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalueen kanssa, sekä kiinteistönhaltijaa, jonka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen sähköverkko muodostaa mittausalueen, jolla on yhteinen rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalueen kanssa sähkömarkkinalakiin esitetyn uudelleen säädetyn 75 a §:n mukaisesti (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä HE 116/2021 vp).

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n palveluita käyttäville sähkömarkkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n tiedonvaihtosopimuksen ehdoista ennen niiden vahvistamista.

Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan Energiavirastoon 30.9.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki. Lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero 2717/434/2021.

Lisätiedot

Lakimies Joonas Tervo (puh. 029 5050 063, [email protected]), johtava asiantuntija Suvi Lehtinen (puh. 029 5050 061, [email protected]), sekä lakimies Sari Broman (puh. 029 5050 039, [email protected]).

Lausuntopyyntö liitteineen (pdf)
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot