Valikko

Kuuleminen Hamina LNG Oy:n Haminan lng-terminaalin palvelujen ehdoista ja palvelujen hinnoittelua koskevista menetelmistä

26.6.2020 9.43
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Hamina LNG Oy:n lng-terminaalin palvelujen ehdoista ja palvelujen hinnoittelua koskevista menetelmistä ennen niiden käyttöönottoa. Kuuleminen on avoinna 6.8.2020 saakka.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista.

Energiavirasto vahvistaa ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja. Vahvistuspäätös, jota sovelletaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja tariffeihin, on voimassa Energiaviraston määrittämän enintään kahden vuoden pituisen määräajan.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien Hamina LNG Oy:n lng-terminaalin palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä ennen niiden käyttöönottamista.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 6.8.2020 sähköpostiosoitteeseen: [email protected], sekä kopiona [email protected] Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki.

Lisätiedot:

Hamina LNG Oy:n lng-terminaalin kaupalliset säännöt v.1.0 (pdf)
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot