Hyppää sisältöön

Kuuleminen Hamina LNG Oy:n ehdotuksesta muuttaa nesteytetylle käsittelylaitteistolle vahvistettuja käyttöehtoja

Julkaisuajankohta 3.4.2024 10.52
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Hamina LNG Oy:n ehdottamista muutoksista vahvistuspäätökseen. Lausuntoaikaa on 17.4. saakka.

Hamina LNG Oy on 2.2.2024 toimittanut Energiavirastolle hakemuksen sille nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijana vahvistettujen ehtojen muuttamisesta. Käyttöehtoihin tehtävien muutosten tarve perustuu Energiaviraston vahvistuspäätöksen jälkeen tapahtuneisiin olosuhteiden olennaisiin muutoksiin.

Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston ehtoja ehdotetaan 18.4.2024 alkaen muutettavaksi siten, että Hamina LNG Oy:n terminaalisääntöön lisättäisiin muutama lauseke, yhden tuotteen hintaa alennettaisiin ja spot-kapasiteetteihin lisättäisiin muutama uusi tuote. Muilta osin sovelletaan Hamina LNG Oy:lle 29.9.2023 vahvistettuja nesteytetyn käsittelylaitteiston ehtojen mukaisia sääntöjä.

Energiavirasto järjestää 3.–17.4.2024 sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 12 a §:n mukaisesti julkisen kuulemisen, jossa vahvistuspäätöksen kohteena oleville toiminnanharjoittajille, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmille varataan mahdollisuus lausua näkemyksensä vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien menetelmien ja ehtojen sisällöstä.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 17.4.2024 klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja kopiona [email protected]. Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero 405/050304/2024.

Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Kuulemiskirje
Päätösluonnos
Terminal Rules - Hamina LNG Terminal
Appendix 1 - Terminal Services Contract
Appendix 8 - Price list

Lisätietoja

Asiantuntija Emmi Puputti (puh. 029 5050 017, [email protected])

2024 Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot