Hyppää sisältöön

Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmien vahvistamiseksi

Julkaisuajankohta 2.12.2022 13.53
Tiedote

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmistä 23.12.2022 saakka.

Gasgrid Finland Oy toimii lain energian alkuperätakuista (1050/2021, jäljempänä alkuperätakuulaki) mukaisena kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterien ylläpitäjänä. Alkuperätakuulain 22 §:n mukaan rekisterin ylläpitäjän tehtäviin kuuluu alkuperätakuiden siirtäminen ja peruuttaminen. Suomessa tunnustetaan alkuperätakuulain 16 §:n mukaisesti myös muissa EU- ja ETA-maissa myönnetyt alkuperätakuut. Kaasun ja vedyn alkuperätakuille ei ole toistaiseksi olemassa kansainvälistä EU- ja ETA-alueen laajuista sähköistä siirtoalustaa, minkä vuoksi alkuperätakuita voi olla tarpeen siirtää kansainvälisesti niin kutsuttujen ex domain -peruutusten avulla. Vastaavalle järjestelylle voi olla poikkeustapauksissa tarvetta myös jatkossa.

Tämän johdosta Gasgrid Finland Oy on ehdottanut tarkennuksia alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmiin sekä palveluehtoihin ja toimittanut ne Energiaviraston vahvistettavaksi alkuperätakuulain 30 §:n mukaisesti. 
 
Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden lausua Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmistä. Lausunnot tulee toimittaa Energiavirastoon viimeistään 23.12.2022 sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)energiavirasto.fi. Lausunnon voi tarvittaessa toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero 119/071001/2022.

Lisätiedot

Juristi Emilia Taimi, [email protected], puh. 029 5050 087

 

Kaasun ja vedyn alkuperätakuujärjestelmän ehdot Ver. 1.1 (pdf)

Kaasun ja vedyn alkuperätakuujärjestelmän ehdot Ver 1.1 muutosmerkinnöin (pdf)

Kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun hinnoittelumenetelmä Ver 1.1 (pdf)

Kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun hinnoittelumenetelmä Ver 1.1 muutosmerkinnöin (pdf)

Kuuleminen Uusiutuva Energia