Valikko

Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n ehdotuksesta muuttaa tasehallinnan ehtoja

2.6.2020 16.22
Tiedote

Gasgrid Finland Oy on toimittanut Energiavirastolle uudet tasehallinnan ehdot vahvistettavaksi. Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä tasehallinnan ehdoista 23.6.2020 saakka.

Taustaa

Energiavirasto on vahvistanut avoimen maakaasumarkkinan tasehallinnan ehtoja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n nojalla vuoden 2019 puolella ja ehdot otettiin käyttöön 1.1.2020. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy (GGF) on ehdottanut muutettavaksi vahvistettuja tasehallinnan ehtoja, sillä nykyiset ehdot eivät kannusta tarpeeksi tasevastaavia pysymään taseessa. GGF on havainnut muutostarpeita tasepoikkeamamaksujen määräytymisperusteiden osalta. Lisäksi ehtoihin on lisätty neutralointiperiaatteet.

Kuuleminen

GGF on toimittanut Energiavirastolle uudet tasehallinnan ehdot vahvistettavaksi. Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä tasehallinnan ehtoihin ennen kuin Energiavirasto päätöksellään vahvistaa ne.

Lausunnot on toimitettava viimeistään 23.6.2020 sähköpostilla osoitteeseen: [email protected] (kopiona [email protected]). Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Mikäli lausuntoon tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Lisätiedot: asiantuntija Buket Yüksel, [email protected], puh. 029 5050 150.

Tasehallinnan ehdot (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat