Hyppää sisältöön

Kuuleminen Fingridin ehdotuksesta muuttaa tasevastaavan ehtoja vakavien häiriöiden hallinnan osalta

Julkaisuajankohta 15.11.2022 12.51
Tiedote

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden lausua Fingridin vahvistettaviksi esittämistä tasevastaavien (BRP) tasehallinnan ehdoista ja edellytyksistä. Kuuleminen on avoinna 12.12. saakka.

Energiavirasto on 29.9.2021 vahvistaessaan tasehallintaan liittyviä ehtoja katsonut, että Fingridin silloinen esitys vakavien häiriöiden hallinnasta saattaa johtaa tilanteisiin, joissa markkinatoimija toteuttaessaan vakavissa häiriötilanteissa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan edellyttämiä toimenpiteitä järjestelmän toimintakyvyn palauttamiseksi on samalla estettynä minimoimasta omia taloudellisia riskejään. Energiavirasto ei pitänyt ehdotusta täysin tasapuolisena ja velvoitti Fingrid Oyj:n toimittamaan uudistetun version ehdoista 12 kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. 

Fingrid toimitti Energiavirastolle 29.9.2022 vahvistettavaksi päivitetyn ehdotuksen tasevastaavien (BRP) tasehallinnan ehdoiksi ja edellytyksiksi. Ehdotus sisältää vakavien häiriöiden hallinnan osalta uudistuksen, jossa Fingrid katsoo, että kantaverkkokeskuksen antamat sitovat ohjeet on huomioitava taseselvityksessä kaikkien osapuolten kesken tasapuolisesti. 

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden lausua Fingridin vahvistettaviksi esittämistä tasevastaavien (BRP) tasehallinnan ehdoista ja edellytyksistä. 

Energiavirasto toivoo erityisesti sidosryhmiltä näkemyksiä Fingridin ehdotuksesta vakavien häiriöiden hallinnan yksittäisten kantaverkkokeskuksen sitovien tuotannon rajoitusten aiheuttamien tasepoikkeamien korvaamisesta nollahintaisilla tehokaupoilla rajoitustunnilla ja sitä seuraavalla tunnilla, mikä siten osin poikkeaa Fingridin järjestämässä kuulemisessa olleesta ehtoluonnoksesta asettamalla ajallisen rajoituksen kantaverkkokeskuksen ohjeiden huomioon ottamisessa.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 12.12.2022 osoitteeseen: [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnon otsikossa tulee mainita vakavien häiriöiden hallinta dnro: 5792/040303/2021 sen käsittelemisen nopeuttamiseksi.

Mikäli lausuntoon ja sen mahdollisiin liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Lisätiedot: asiantuntija Olli Taipale, [email protected], puh 029 5050 142

Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot (pdf)


 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat