Hyppää sisältöön

Kuuleminen Fingrid Oyj:n yleisistä liittymisehdoista

26.5.2021 16.56
Tiedote

Energiavirasto varaa Fingrid Oyj:n asiakkaille mahdollisuuden lausua yhtiön toimittamista yleisistä liittymisehdoista, kuuleminen on avoinna 16.6.2021 asti.

Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää sähköverkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-alueellaan. Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten tulee olla tasapuolisia sekä syrjimättömiä, ja niissä on otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 3 luvun 10 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään (vahvistuspäätös) vahvistaa verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja menetelmät liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi.

Suomessa järjestelmävastaavaksi kantaverkonhaltijaksi määrätty Fingrid Oyj on 24.5.2021 saapuneella sähköpostilla toimittanut Energiavirastoon pyynnön vahvistaa Fingrid Oyj:n ”Yleiset liittymisehdot YLE2021”, jotka pyritään ottamaan käyttöön lokakuussa 2021.

Energiavirasto varaa mahdollisuuden Fingrid Oyj:n asiakkaille antaa lausunnon Fingrid Oyj:n toimittamista ehdoista, jotka ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.

Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan Energiavirastoon viimeistään 16.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Pyydämme kohdistamaan mahdolliset lausunnot asiaan 2034/431/2021.

Asiaa virastossa hoitaa lakimies Joonas Tervo (puh. 029 5050 063, [email protected]).

Fingrid Oyj: Yleiset liittymisehdot YLE2021 (pdf)
Yleiset liittymisehdot Fingridin sivuilla
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot