Kuuleminen Fingrid Oyj:n tiedonvaihtopalvelun palveluehdoista

11.1.2021 8.56
Tiedote

Fingrid Oyj on toimittanut Energiaviraston vahvistettavaksi sähkömarkkinalain (2013/588) 49 §:n mukaisen tiedonvaihdon kehittämistehtävään liittyvien palvelujen ehdot. Ehtoja on tarkoitus soveltaa siihen asti, kunnes keskitetyn tiedonvaihtopalveluyksikön Datahubin palveluehdot astuvat voimaan eli näillä näkymin 20.2.2022 asti.

Energiavirasto tarjoaa markkinaosapuolille mahdollisuuden toimittaa kommenttinsa ilmoituksen liitteenä olevista palveluehdoista Energiavirastolle viimeistään 26.1.2021 mennessä. Lausunnot tulee toimittaa Energiavirastoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki.

Pyydämme kohdistamaan lausunnon asiaan dnro 2604/433/2020.

Asiaa virastossa hoitaa ja lisätietoja asiassa antaa lakimies Mari Salo, puh. 029 5050 062 tai [email protected]

Palvelusopimus sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopalveluista
Palvelusopimus sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopalveluista sähkömarkkinatoimijoille
Tiedonvaihdon palvelusopimuksen 2021-2022 palvelukuvaus
Tiedonvaihtopalveluiden palveluhinnat 1.1.2021- 20.2.2022

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat