Hyppää sisältöön

Kuuleminen Fingrid Oyj:n sähkön alkuperätakuupalvelun ehtojen ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmien vahvistamiseksi

25.11.2021 15.55
Tiedote

Energiavirasto varaa tilaisuuden lausua Fingrid Oyj:n esittämistä sähkön alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista 17.12.2021 saakka.

Fingrid Oyj toimii sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja esittää Energiaviraston vahvistettavaksi eduskunnan hyväksymän energian alkuperätakuulain 30 §:n mukaisesti sähkön alkuperätakuun myöntämiseen ja siirtämiseen liittyvän palvelun (”alkuperätakuupalvelun”) ehdot sekä menetelmät alkuperätakuupalvelun kohtuullisen voiton ja palvelusta perittävien maksujen määrittämiseksi. 

Fingrid Oyj:n sähkön alkuperätakuupalvelun ehtojen sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteet tulee vahvistaa uuden energian alkuperätakuulain tullessa voimaan ja kumotessa lain sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003). Eduskunta on hyväksynyt lain energian alkuperätakuista vastauksessaan EV 161/2021 vp, josta laki myös löytyy hyväksytyssä muodossaan. Fingrid Oyj:n kohtuullisen tuoton menetelmä on määritelty ajalle 1.1.2020-31.12.2022 Energiaviraston päätöksellä 28.2.2020. Energiavirasto ei puutu kohtuullisen tuoton määrittämisen menetelmään eikä valvontajakson pituuteen, mikäli se katsoo, etteivät arvioinnin perusteet uuden lain ja Fingrid Oyj:n ehdotuksen myötä muutu.
 
Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden lausua Fingrid Oyj:n esittämistä sähkön alkuperätakuupalvelun ehdoista ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista. Lausunnot tulee toimittaa Energiavirastoon viimeistään 17.12.2021 sähköpostiosoitteeseen [email protected] sekä kopiona [email protected] Lausunnon voi tarvittaessa toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero 3547/461/2021. 

Mikäli lausuntoon tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Lisätiedot

Saate (pdf)
Liite 0 Sopimuksen valinta (pdf)
Liite 1a Palveluehdot EECS STC ja Finextran erityisehdot (nykyinen) (pdf)
Liite 1b Palveluehdot EECS  Finland Domain Protocol (nykyinen) (pdf)

Liite 2a Palveluehdot EECS STC ja Finextran erityisehdot (uusi muutosmerkinnöin) (pdf)
Liite 2b Palveluehdot EECS  Finland Domain Protocol (uusi muutosmerkinnöin) (pdf)
Liite 3a Palveluehdot EECS STC ja Finextran erityisehdot (uusi, puhdas) (pdf)
Liite 3b Palveluehdot EECS  Finland Domain Protocol (uusi, puhdas) (pdf)
Liite 4a Alueelliset palveluehdot (nykyinen) (pdf)
Liite 4b Alueelliset palveluehdot / sopimus (nykyinen) (pdf)
Liite 5a Alueelliset palveluehdot (uusi muutosmerkinnöin) (pdf)
Liite 5b Alueelliset palveluehdot / sopimus (uusi muutosmerkinnöin) (pdf)
Liite 6a Alueelliset palveluehdot (uusi, puhdas) (pdf)
Liite 6b Alueelliset palveluehdot / sopimus (uusi, puhdas) (pdf)
Liite 7a Maksujen määräytymisperusteet (pdf)
Liite 7b Maksujen vertailu tyyppikäyttäjät

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Uusiutuva Energia