Valikko

Kuuleminen Fingrid Oyj:n poikkeushakemuksesta 15 minuutin taseselvitysjakson soveltamiseksi

16.6.2020 14.29
Tiedote

Energiavirasto varaa sähkömarkkinoiden osapuolille ja muille intressitahoille mahdollisuuden lausua Fingrid Oyj:n poikkeuslupahakemuksesta ja sen perusteista 17.8.2020 saakka.

Fingrid Oyj (jäljempänä myös Fingrid) lähetti 5.6.2020 Energiavirastolle komission asetuksen (EU) 2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (jäljempänä myös tasehallinnan suuntaviiva) artiklan 62(2(d)) mukaisen poikkeushakemuksen artiklan 53(1) mukaisesta taseselvitysjakson yhdenmukaistamisen aikataulusta.

Tasehallinnan suuntaviivan artiklan 53(1) mukaan kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta eli 18.12.2020 mennessä sovellettava 15 minuutin taseselvitysjaksoa kaikilla suunnittelualueilla ja varmistettava, että kaikki markkina-aikayksikön rajat osuvat päällekkäin taseselvitysjakson rajojen kanssa.

Energiavirasto varaa sähkömarkkinoiden osapuolille ja muille intressitahoille mahdollisuuden lausua Fingrid Oyj:n poikkeuslupahakemuksesta ja sen perusteista.

Lausunnot tulee toimittaa Energiavirastoon viimeistään 17.8.2020 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki. Lausunnot pyydetään kohdistamaan dnrolle 1359/433/2020.

Asiaa Energiavirastossa hoitavat ja lisätietoja antavat johtava asiantuntija Jarno Lamponen ([email protected], + 358 295 050 072) ja lakimies Mari Salo ([email protected], +358 295 050 062).

EBGL 62 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeuspyyntö EBGL 53 artiklan 1 kohdan mukaisesta taseselvitysjakson yhdenmukaistamisesta (pdf)

Fingridin julkisen kuulemisen kooste ja Fingridin vastaukset (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat