Hyppää sisältöön

Kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaiseen kuulemiseen annetut lausunnot

26.6.2020 9.19
Tiedote

Energiavirasto järjesti 1.4.-1.6.2020 Kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön (EU) 2017/460 28 artiklan mukaisen kuulemisen. Kuulemisessa oli kyse kerrointen, kausitekijöiden ja alennusten tasosta.

Energiavirastolle annettiin kuulemisessa oheiset kaksi lausuntoa.

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, [email protected] ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, [email protected]

Kuuleminen järjestettiin 1.4.-1.6.2020

Lausunto, Haminan Energia Oy (pdf)
Lausunto, Helen Oy (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot